Oferta

Agencja Celna Alfa-Agent s.c. proponuje obsługę celn± w zakresie:
 • zgłaszania towarów na podstawie upoważnienia (SAD) w imporcie oraz eksporcie przy wykorzystaniu systemów celnych: Celina, ECS, ICS w tym, w procedurach gospodarczych (np. odprawa czasowa);
 • realizacji odpraw w procedurze uproszczonej zarówno w eksporcie jak i imporcie oraz w trybie art. 33a
 • wypełnianie pozostałych dokumentów zgłoszenia celnego (DWC, CMR i inne);
 • wypełniania ¶wiadectw pochodzenia;
 • wypełniania karnetów TIR przy wykorzystaniu systemu NCTS;
 • akcyza na samochody (AKC-U) - profesjonalne wypełnianie dokumentów;
 • wypełniania oraz wysyłania deklaracji Intrastat w przywozie oraz wywozie towarów w formie elektronicznej;
 • doradztwo celne;
 • rejestracji podmiotu w SISC w tym nadania nr EORI.

Nasze cele:
 • Ustawiczne pogłębianie naszej wiedzy;
 • Udoskonalanie naszego zawodu dla dobra Klienta;
 • Uzyskiwanie dostępu do aktualnych przepisów celnych i podatkowych.